björkar

Askonsdagen 2 mars – Påskafton 16 april

Klimatfastan 2022

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas stora fastan, en förberedelseperiod inför påsken.

I år uppmärksammar vi att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge på allvar. Delta i Klimatfastan med en attityd av utforskande och ödmjukhet. Bli utmanad, men sätt inte i för höga mål. Klimatfasta gärna tillsammans. Det gör det roligare!

Klimatfastan 2022 inbjuder dig att utforska tre teman:

Klimatfastan 2022 Tiden
Klimatfastan 2022 Tallriken
Klimatfastan 2022 Transporten

Fastematerial: Träkors och bönbok

Nu finns det möjlighet att beställa ett träkors och få den nyutgivna böneboken på köpet för 110kr inkl frakt!

Bönekors

Träkors

I fastetider kan ett litet handgjort träkors vara fint att bära med sig i fickan eller att ha hemma. Som en påminnelse om att Jesus är med oss i vardagen – och att vi alltid kan be en bön.

Det här korset i olivträ är tillverkat av hantverkare i trakterna kring Betlehem.

Boken Rop av kärlek böner i klimatnödläge

Bönebok

Rop av kärlek är en samling böner och vägledning för enskilt bruk och för gudstjänsten. En liten bok att ta med i fickan under en vandring eller plocka fram under en lunchrast. Bönerna vill hjälpa oss att sätta ord på oro, engagemang och tro i klimatkrisens tid.

Om klimatfastan 2022

När fastar vi?

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas stora fastan, en förberedelseperiod inför påsken. På senare år har en ny medvetenhet om fastan vuxit fram också i Sverige, kanske som en följd av mötet mellan kulturer eller som ett svar på ett samhälle med överflöd av konsumtion och impulser.

Varför fastar vi?

Fastan övar oss i att inte följa varje impuls utan agera mer medvetet i världen. Att fasta är ett sätt att odla sin inre motståndskraft i en värld där mycket drar oss bort från själva livet. Den som fastar väljer att istället skala av, renodla och fokusera. Vad är nödvändigt? Vad är gott? Vad kan och bör jag avstå?

Hur fastar vi?

I år uppmärksammar vi att det råder klimatnödläge på planeten Jorden. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning till alla människor, inklusive oss själva, att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi behöver alla ta ansvar och agera nu för att hejda den globala uppvärmningen, det gäller individer likaväl som föreningar, kyrkor likaväl som företag och nationer.

Utforskande och ödmjukhet

Delta i Klimatfastan med en attityd av utforskande och ödmjukhet. Bli utmanad, men sätt inte i för höga mål. Låt livet bli annorlunda under den här tiden, försök inte att leva som vanligt. Vi behöver få syn på att tillgången till fossila bränslen har lett oss in i livsmönster som är ohållbart i längden.

Fasta tillsammans

Klimatfasta gärna tillsammans! Kanske kan du hitta en vän, en grupp, en kyrka eller annat sammanhang där ni kan uppmuntra och hjälpa varandra. Det är mer hållbart (och lite roligare) att fasta tillsammans.