björkar

Askonsdagen 14 februari – Påskafton 30 mars

Klimatfastan 2024

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas stora fastan, en förberedelseperiod inför påsken.

Även i år uppmärksammar vi att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning att ta jordens klimatnödläge på allvar. Delta i Klimatfastan med en attityd av utforskande och ödmjukhet.

Delta i Klimatfastan tillsammans! Inför varje söndag i fastan finns det en fråga du kan reflektera över för dig själv eller i samtal tillsammans med andra. Fastan kan också vara en möjlighet att börja pröva andra sätt att leva och göra – utforska din väg genom våra tre teman. Frågorna går att ladda ner i förväg, eller se på Equmeniakyrkans sociala medier varje söndag i fastan.

Tre teman att utforska klimatfastan på:

Klimatfastan 2022 Tiden
Klimatfastan 2022 Tallriken
Klimatfastan 2022 Transporten

Om klimatfastan

När fastar vi?

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas stora fastan, en förberedelseperiod inför påsken. På senare år har en ny medvetenhet om fastan vuxit fram också i Sverige, kanske som en följd av mötet mellan kulturer eller som ett svar på ett samhälle med överflöd av konsumtion och impulser.

Varför fastar vi?

Fastan övar oss i att inte följa varje impuls utan agera mer medvetet i världen. Att fasta är ett sätt att odla sin inre motståndskraft i en värld där mycket drar oss bort från själva livet. Den som fastar väljer att istället skala av, renodla och fokusera. Vad är nödvändigt? Vad är gott? Vad kan och bör jag avstå?

Hur fastar vi?

Även i år uppmärksammar vi att det råder klimatnödläge på planeten Jorden. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning till alla människor, inklusive oss själva, att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi behöver alla ta ansvar och agera nu för att hejda den globala uppvärmningen, det gäller individer likaväl som föreningar, kyrkor likaväl som företag och nationer.

Utforskande och ödmjukhet

Delta i Klimatfastan med en attityd av utforskande och ödmjukhet. Bli utmanad, men sätt inte i för höga mål. Låt livet bli annorlunda under den här tiden, försök inte att leva som vanligt. Vi behöver få syn på att tillgången till fossila bränslen har lett oss in i livsmönster som är ohållbart i längden.

Fasta tillsammans

Klimatfasta gärna tillsammans! Kanske kan du hitta en vän, en grupp, en kyrka eller annat sammanhang där ni kan uppmuntra och hjälpa varandra. Det är mer hållbart (och lite roligare) att fasta tillsammans.