klimat-fasta-skog

Klimatfasta

Klimatfastan fokuserar på en hållbar livsstil och innebär att under fasteperioden utmana sig själv att i än högre grad avstå från sådant som har negativ klimatpåverkan.

Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.

Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt.

Fastan 2021

Mellan jultiden och påsktiden i kyrkoåret finns den period som kallas fastan. Att fasta är ett sätt att odla sin inre motståndskraft i en värld där mycket drar oss bort från själva livet. I en samtid där extra allt ofta är målet så väljer den som fastar att istället skala av, renodla och fokusera. Vad är nödvändigt? Vad kan och bör jag avstå? Fastan övar oss i att inte följa varje impuls utan agera mer medvetet i världen. Det är en lärjungaskola, en tid att mogna.

Detta år, 2021, kan fastan kännas speciell och kanske till och med svår. Ska jag fasta som redan fått avstå från så mycket under året med pandemin? Jag som både undvikit resor länge nog och knappt träffat folk alls…
Men kanske är det extra viktigt att just i år få ta emot fastan som en särskild nådegåva –  en tid för reflektion där vi får be om förnyad kärlek till den värld som Jesus dog och uppstod för. Då är klimatet högt på bönelistan, det är också vår internationella mission. För om det är någonting vi fått lära oss under det senaste året så är det att vi alla på jorden hör ihop och behöver hjälpas åt.