cykel

Klimatfastan

Transporten

Det spelar roll hur vi väljer att transportera oss. En tredjedel av de utsläpp som sker inom Sveriges gränser kommer från resor och transporter, av de utsläppen kommer majoriteten från personbilar.

(Källa Naturvårdsverket)

Vi har byggt ett samhälle där många är beroende av fossildrivna resor och transporter. Vi behöver utforska andra vägar för samhället. Det vi gör som enskilda behöver kompletteras med gemensamma och strukturella förändringar.

Transporterna och hastigheten

Transporterna hör ihop med hastigheten – detta att vi vant oss vid ett tempo som inte är hållbart – hur kan vi vänja om oss? Klimatfastan utmanar oss att tänka till kring resandet, inte bara att byta bränslen, utan faktiskt fundera över hur mycket och varför vi transporterar oss själva mellan olika platser. Hjulen som snurrar har blivit sinnebilden av ett samhälle i framgång. Men hur fort måste det snurra? Det nya normala behöver snurra långsammare.

Pröva ett nytt förhållningssätt

Under fastan uppmuntrar vi därför oss alla att pröva ett annat förhållningssätt till våra resor. Vi har väldigt olika förutsättningar att utgå från och får börja där vi står. För att kunna fasta ifrån fossila drivmedel, i större eller mindre utsträckning, behöver vi vara öppna för att ibland helt enkelt göra något annat eller avstå från sådant vi brukar göra.

Förslag på aktiviteter

Avstå helt

En utmaning är att helt avstå resor som är beroende av fossila bränslen under fasteperioden. Res mindre, res på andra sätt. Vi kan till exempel prioritera möten via telefon eller videolänk. Skriv upp vad som blir svårt att utföra och för diskussionen vidare kring vad som behöver förändras i ditt lokala sammanhang för att göra det möjligt att resa mindre.

Gör en budget

En utmaning är att ge dig själv en koldioxidbudget att förhålla dig till.

Bestäm sedan att du inte ska släppa ut mer än 150kg koldioxid med dina resor under fastan, det motsvarar ungefär en tank i en vanlig personbil. Skriv ned vad i din vardag som blir svårt att göra inom budgeten och prata vidare kring vad som behöver förändras i ditt lokala sammanhang för att göra det möjligt att resa mindre.

Klimatfastan 2022 Tiden
Klimatfastan 2022 Tallriken
Klimatfastan 2022 Transporten