cykel

Klimatfastan

Transporten

Det spelar roll hur vi väljer att transportera oss. Vi har byggt ett samhälle där många är beroende av fossildrivna resor och transporter. Vi behöver utforska andra vägar för samhället. Det vi gör som enskilda behöver kompletteras med gemensamma och strukturella förändringar.

Transporterna och hastigheten

Transporterna hör ihop med hastigheten – detta att vi vant oss vid ett tempo som inte är hållbart – hur kan vi vänja om oss? Klimatfastan utmanar oss att tänka till kring resandet, inte bara att byta bränslen, utan faktiskt fundera över hur mycket och varför vi transporterar oss själva mellan olika platser. Hjulen som snurrar har blivit sinnebilden av ett samhälle i framgång. Men hur fort måste det snurra? Det nya normala behöver snurra långsammare.

Pröva ett nytt förhållningssätt

Under fastan uppmuntrar vi därför oss alla att pröva ett annat förhållningssätt till våra resor. Vi har väldigt olika förutsättningar att utgå från och får börja där vi står. För att kunna fasta ifrån fossila drivmedel, i större eller mindre utsträckning, behöver vi vara öppna för att ibland helt enkelt göra något annat eller avstå från sådant vi brukar göra.

Förslag på aktiviteter

Avstå helt

En utmaning är att helt avstå resor som är beroende av fossila bränslen under fasteperioden. Res mindre, res på andra sätt. Vi kan till exempel prioritera möten via telefon eller videolänk. Skriv upp vad som blir svårt att utföra och för diskussionen vidare kring vad som behöver förändras i ditt lokala sammanhang för att göra det möjligt att resa mindre.

Skapelsevandring 

En av de viktigaste sakerna vi kan göra för vår egen skull är att skapa en närmare relation till skapelsen. Att blir mer närvarande och stärka relationen till de varelser vi delar skapelsen med. Ett sätt att göra det kan vara en skapelsevandring.

Pilgrimsvandring 

Att pilgrimsvandra handlar om att sänka sitt tempo, att röra sig i en hastighet där man hinner se landskapet man rör sig igenom och tänka klart sina tankar. Walk for Future är rörelsen där man pilgrimsvandrar för klimatet. Här kan du läsa mer om hur ni kan arrangera en pilgrimsvandring i er församling församling.

Hållbarhetsanalysen 

Vilket transportmedel vi väljer handlar oftast om vilka förutsättningar vi har eller som ger oss. Om vi vet att det finns bra cykelvägar och bra cykelställ blir det exempelvis troligare att vi väljer cykeln. Vilka förutsättningar ger ni dem som ska ta sig till er i kyrkan? Oftast behöver vi hjälp för att höja blicken och se vilka möjligheter vi har att utveckla olika områden. Församlingarnas Hållbarhetsanalys hjälper er att göra precis det. Låt fastan få bli en period där ni stannar upp, höjer blicken och ser möjligheterna ni har. 

Gör en budget

En utmaning är att ge dig själv en koldioxidbudget att förhålla dig till.

Bestäm sedan att du inte ska släppa ut mer än 150kg koldioxid med dina resor under fastan, det motsvarar ungefär en tank i en vanlig personbil. Skriv ned vad i din vardag som blir svårt att göra inom budgeten och prata vidare kring vad som behöver förändras i ditt lokala sammanhang för att göra det möjligt att resa mindre.

Klimatfastan 2022 Tiden
Klimatfastan 2022 Tallriken
Klimatfastan 2022 Transporten