björkar

Om Klimatfastan

Klimatfastan fokuserar på en hållbar livsstil och innebär att under fasteperioden utmana sig själv att i än högre grad avstå från sådant som har negativ klimatpåverkan och pröva nya sätt att leva. 

Klimatfasta innebär att i möjligaste mån avstå från resor och transportmedel som använder fossila bränslen. Ett sätt att uppnå detta är att helt enkelt begränsa sitt resande under perioden och istället välja ett lägre tempo och pröva att växla ned. 

Klimatfasta kan också innebära att under perioden avstå från viss mat. Generellt behöver vi kraftfullt minska vårt matsvinn, äta mer vegetabilier och välja livsmedel efter säsong. Under fastan väljer vi därför det som i Sverige är en klimatvänlig och hållbar kost som är framtagen med omsorg om naturen, djuren och odlingslandskapet. Det betyder en inriktning på mer vegetariskt, ekologiskt hållbart, svenskt och närproducerat. Och varför inte pröva nya sätt att äta i församlingen med hjälp av Equmeniakyrkans verktygslåda i klimatnödläget? 

Klimatfasta innebär också att uppmärksamma vår konsumtions miljöbelastning. Vi uppmuntrar till så få inköp som möjligt under perioden. Det vi behöver kan vi försöka låna eller dela med andra. Till exempel med Dela-verktyget som har tagits fram av God Jord och Grön kyrka. 

Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt. Vi är skapade till Guds avbild och är själva en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. Klimatfastan blir en påminnelse om att leva så. 

Att fasta

Fastan i vårt kyrkoår är den tid då vi förbereder oss för påskens drama, för Jesu död och uppståndelse. Fastan startar askonsdagen och pågår sedan fram till påskafton.

Avstå är fastans huvudverb. Att avstå från något för att vinna något annat. Det vi avstår från är inte nödvändigtvis något dåligt, men det vi vinner är alltid något bättre. Ofta tänker vi på någon form av restriktioner när det gäller vårt intag av livsmedel. Några väljer att avstå från kött, sötsaker eller njutningsmedel av olika slag. Man kan också avstå från eller begränsa andra vanor som TV-tittande, internetanvändande eller andra nöjen. Ett sätt att avstå är att skänka mer av sin inkomst till organisationer som hjälper nödlidande.

Att fasta är alltid frivilligt och är aldrig ett mål utan alltid ett medel. Det handlar om att våga avstå något, steg för steg, för att vinna något annat. Det behöver inte gå till överdrift. Hellre något litet och länge – för fastan är lång. I vår tid har fler och fler sett ett värde i fasteperioder av olika slag för att göra en förändring i sitt liv eller i sin omgivning. Skall vi ta ansvar för miljön kräver det ett mycket mer långtgående engagemang än fyrtio dagar.

Fasta – en karantän. Att avstå för att komma nära och fördjupas.
Det är rubriken på den artikel om fasta som Arne Fritzson skrivit inför klimatfastan. Här får vi följa med på en spännande resa genom bibelns talmystik och om vikten av att avskilja en tid för reflektion och eftertanke. Arne frågar: Har Gud en särskild välsignelse för oss när vi i Kristi efterföljelse avstår för att söka Guds vilja?

Arne menar att klimatfrågan lämpar sig på ett särskilt sätt för en fasta. Vi behöver lägga om vår livsstil radikalt. Vi behöver ta djärva, kloka och ansvarsfulla initiativ för att ta ansvar för vår planets och för mänsklighetens framtid.