björkar

Gröna tips

Det viktigaste vi kan göra för klimatet och jorden är att engagera oss för att påverka politiker, företagare och andra makthavare.

Det är först när makthavarna ändrar på sig och börjar göra andra val som vi kan skapa en värld som är hållbar på längre sikt. Här kommer finnas några tips på hur du kan engagera dig i olika former.