Hand fält

Klimatfastan

Tiden

Det är kanske här allt börjar? Med vårt förhållande till tiden. Att vi ser över hur vårt livstempo ser ut och var tiden tar vägen.

I ett samhälle som drivs på av energitäta bränslen och höghastighetsteknik ställs krav på oss att hinna med mer, vara på fler platser och uppleva allt mer. Har vi tid att vara där vi är? Tid att vila? Med full respekt för att våra grundförutsättningar är väldigt olika kan vi under fastan utforska möjligheterna till ett lugnare liv. Kanske går det om vi hjälper varandra?

Vila och sänka tempot

Jorden – den som vi lever på och av – behöver vår vila. Den sjunde dagens vila, med ursprung i berättelsen om Guds egen vilodag, är också ett erkännande av att återhämtning och stillhet är en del av livets förutsättningar. Inte bara för människan, utan för hela skapelsen. Genom att låta fastan sänka vårt tempo kan vi bidra till samtal och nya vanor där vilan få utrymme. 

Tid för bön och tid i naturen

Klimatfastan vill i år särskilt lyfta fram tiden för bön och tid i naturen. Det kan med fördel kombineras. Behovet av att återknyta och fördjupa vår relation till skapelsen är stort, många av oss lever nästan bara inomhus. Likaså har vi behov av att återknyta och fördjupa vår relation till Gud, genom bön och stillhet. Här kan vi få återupptäcka Guds närvaro i skapelsen. Tidigt i kyrkans historia kallades skapelsen av teologer för den andra av Guds två böcker.

Relationen till naturen

I vår tid har vi en närmast instrumentell relation till naturen – vår relation till skapelsen går ofta ut på att utvinna resurser och få någonting. Om det så handlar om att utvinna mineraler ur berget, att få föda från marken eller material från skogen så blir vi ofta konsumenter i relation till skapelsen. Låt fastan få bli en tid när vi utforskar en annan typ av relation.

Till inspiration och stöd för bön (enskild och i gudstjänst) finns ett nytt häfte med böner: Rop av kärlek – böner i klimatnödläge samt ett handkors av olivträ. Läs mer och beställ här >

Förslag på aktiviteter

Uteliv

Bestäm dig för att tillbringa 30 minuter eller en viss tid utomhus dagligen under fastan med avsikt att fördjupa din samhörighet med Gud och skapelsen.

Du kan till exempel promenera, sitta still eller förbereda något i trädgården – och samtidigt vara uppmärksam på det som finns omkring dig. Hela jorden är full av Guds härlighet.

Här kommer inspiration och stöd för aktiv närvaro i naturen. Genom att använda våra sinnen kan vi bli mer närvarande i naturen.

  • Fokusera på andningen. Känn den i din kropp. Låt den bli långsam och djup. Träden ger oss syret vi behöver. När vi andas in, andas träden ut.
  • Lyssna. Vad hör du omkring dig? Nära och långt bort?
  • Känn. Lägg din hand på mossan och känn strukturen på en trädstam.
  • Lukta. Vilka dofter når dig från vinden och från marken där du står?
  • Se. Var vilar du blicken? Vad fångar din uppmärksamhet?
  • Smaka. Hur smakar en vattendroppe, ett granbarr eller ett ängsstrå?
  • När du har fokuserat på varje sinne var för sig kan du kombinera dem – känner du någon skillnad?

(Tipsen på aktiv närvaro i naturen kommer från ekopsykolog Karin Götefelt)

Stilla plats

Hitta en plats utomhus som du återvänder till dagligen under fastan och följ uppmärksamt vad som finns där. Var stilla en stund och se det som är. Ge dig tid att vila där.

Bön i kyrkan

Öppna kyrkan för bön för Jorden, till exempel på fredagarna under klimatfastan.

Klimatfastan 2022 Tiden
Klimatfastan 2022 Tallriken
Klimatfastan 2022 Transporten