björkar

Material & inspiration

En samling av material och inspiration i klimatarbetet. Du hittar boktips, predikningar, och nätverk – alla med klimatet i fokus.

Equmenia & Equmeniakyrkans klimatarbete

Equmeniakyrkan tar fram material och anordnar mötesplatser för att dela erfarenheter och agera i påverkansarbete på olika nivåer i samhället. Vi vill fördjupa, utveckla och synliggöra allt det goda arbete för miljö, klimat och hållbarhet som sker runt om i vår kyrka.

Verktygslåda i klimatnödläge

Verktygslåda i klimatnödläge

Omställningen börjar i församlingen. Här hittar ni tips och idéer för öka församlingens skapelsevänlighet.

40 dagar för klimatet

Equmenia – 40 dagar för klimatet och klimatbingo

På Equmenias webb finns tips för dig som vill veta mer om scoutsatsningen 40 dagar för klimatet och klimatbingot. Inspiration för både yngre och äldre!

Boken Rop av kärlek böner i klimatnödläge

Bönebok

Rop av kärlek är en samling böner och vägledning för enskilt bruk och för gudstjänsten. En liten bok att ta med i fickan under en vandring eller plocka fram under en lunchrast. Bönerna vill hjälpa oss att sätta ord på oro, engagemang och tro i klimatkrisens tid.

Hållbarhetsanalys

Hållbarhetsanalys

Med hjälp av Hållbarhetsanalysen får församlingens olika verksamheter reflektera över hur de bidrar idag och kan bidra ännu mer framöver till en hållbar samhällsutveckling. Genom reflektion och dialog kring ett antal frågor är tanken att ni ska identifiera nya sätt att sprida positiv påverkan.

Grön kyrka logo

Grön kyrka

Grön kyrka är ett ekumeniskt nätverk för församlingar som vill ta några steg till mot en hållbarare värld. I Grön kyrka får församlingarna mötas för att utbyta inspiration och utmana varandra.

Brobyggepodden 

Brobygge är ett nätverk och en mötesplats för andlig längtan, befriande dialog och rimligare liv. I Brobyggepodden samtalar Lena Bergström och Per Westblom om klimatkrisens existentiella dimensioner.

Boktips med studieguider

En grönare kyrka – Teologi för klimatnödläge

Världen över växer engagemanget för klimatet och miljön. Så även i Sverige. Allt fler tar hotet mot vår överlevnad på allvar. För detta viktiga engagemang behövs teologi både för en fördjupad motivering och en konstruktiv strategi. Författarna i denna antologi öser ur kyrkornas teologiska källor och erfarenheter, vilket ger nya perspektiv på vad skapelsevänlighet innebär. Här lyfts också klimatkrisens existentiella och kulturella perspektiv fram.

Peter Halldorf – Därför sörjer jorden
Därför sörjer jorden

av Peter Halldorf

Johannes Widlund – God jord och ett hållbart liv
God jord och ett hållbart liv

av Johannes Widlund

Harry Månsus – Sången om livet
Sången om livet – om pilgrimsfolket och jordens framtid

av Harry Månsus

med alla levande varelser
Med alla levande varelser – hopp och motstånd i klimatkrisens skugga

av Annika Spalde och Fredrik Ivarsson

Predikningar, andakter och bibelstudier

Andaktsmaterial från fem världsdelar

När vi under fastan uppmärksammar klimatnödläget gör vi det tillsammans med kristna över hela världen. World Communion of Reformed Churces, som Equmeniakyrkan är medlem i, uppmuntrar också till klimatfasta. Här finns ett andaktsmaterial skrivet av teologer från fem världsdelar att använda i församlingen eller i ditt eget andaktsliv!

Gudstjänstwebben

På gudstjänst.se finns det böner, sånger och andra verktyg för att lyfta fram miljö och klimat i gudstjänsten.

Nu sjunger skapelsen sin bön

Musikgudstjänst om klimat och hållbarhet. (Brukssånger)

Klimatteologi från Diakonia

Diakonia har gett sju teologer fria händer att skriva varsin text om skuld, förlåtelse och befrielse i förhållande till klimatkrisen.

Bibelstudie: Gud är grön

Bibelstudie av Jenny Dobers kring ansvar och kristet hopp i klimatorons tid.