björkar

Material & inspiration

En samling av material och inspiration i klimatarbetet. Du hittar boktips, predikningar, och nätverk – alla med klimatet i fokus.

Equmenia & Equmeniakyrkans klimatarbete

Grunden för vår klimatfasta är ekoteologi. Det handlar om hur vi formulerar vår kristna tro i relation till Guds skapelse, omsorgen om medmänniskan och den klimatkris som blir allt mer förödande? Läs mer om det på Equmeniakyrkans sida om ekoteologi.

Grön kyrka

Grön kyrka är ett ekumeniskt nätverk för församlingar som vill ta några steg till mot en hållbarare värld. I Grön kyrka får församlingarna mötas för att utbyta inspiration och utmana varandra.

Brobyggepodden 

Brobygge är ett nätverk och en mötesplats för andlig längtan, befriande dialog och rimligare liv. I Brobyggepodden samtalar Lena Bergström och Per Westblom om klimatkrisens existentiella dimensioner.

40 dagar för klimatet

Equmenia – 40 dagar för klimatet och klimatbingo

På Equmenias webb finns tips för dig som vill veta mer om scoutsatsningen 40 dagar för klimatet och klimatbingot. Inspiration för både yngre och äldre!

Boktips med studieguider

Peter Halldorf – Därför sörjer jorden
Därför sörjer jorden

av Peter Halldorf

Johannes Widlund – God jord och ett hållbart liv
God jord och ett hållbart liv

av Johannes Widlund

Harry Månsus – Sången om livet
Sången om livet – om pilgrimsfolket och jordens framtid

av Harry Månsus

med alla levande varelser
Med alla levande varelser – hopp och motstånd i klimatkrisens skugga

av Annika Spalde och Fredrik Ivarsson

Predikningar, andakter och bibelstudier

Gudstjänstwebben

På gudstjänst.se finns det böner, sånger och andra verktyg för att lyfta fram miljö och klimat i gudstjänsten.

Nu sjunger skapelsen sin bön

Musikgudstjänst om klimat och hållbarhet. (Brukssånger)

Klimatteologi från Diakonia

Diakonia har gett sju teologer fria händer att skriva varsin text om skuld, förlåtelse och befrielse i förhållande till klimatkrisen.

Bibelstudie: Gud är grön

Bibelstudie av Jenny Dobers kring ansvar och kristet hopp i klimatorons tid.

Tänkvärt

Ladda hem texterna under ”Tänkvärt” samlade i ett dokument.