tallrik frukt och grönt

Klimatfastan

Tallriken

Fasta är ett ord som kanske främst förknippas med att avstå från mat, både i religiösa traditioner och i sekulärt språkbruk. Under klimatfastan känns det därför naturligt att reflektera kring vad som finns på tallriken.

Vad vi äter påverkar vår värld. Vi behöver äta inom planetens gränser. En måltid som finns innanför gränserna tar både hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Det är inte alltid enkelt att veta vilka val som är de rätta.

Hållbar kost i församlingen 

I församlingen kan vi tillsammans utforska nya sätt att äta och göra mer hållbara val. Det är oftast lättare att pröva någonting nytt tillsammans med andra. Att samlas tillsammans runt måltiden i olika former för samtal och reflektion kan vara en mycket värdefull handling under fastan – än mer om måltiden också hjälper reflektionen framåt. I Equmeniakyrkans verktygslåda för klimatnödläge finns flera verktyg för församlingen som vill testa hållbarare sätt att förhålla sig till kosten. 

Förslag på aktiviteter

Ät enligt One Planet Plate

One Planet Plate är WWF:s guide till hållbara måltider inom planetens gränser där vi får vägledning, måltidstips och recept på rätter som är hållbara, goda och bra för både kropp och planet.

Be bordsbön

Det passar också fint att aktualisera vanan att be bordsbön i fastetid. Vi kan gärna be med ord som hjälper oss att minnas att det vi har på tallriken hör samman med flera relationer och dimensioner av våra liv. Bönen om ”dagligt bröd” är en påminnelse om att allt liv är ytterst är en gåva.

Gud, välsigna det samspel av liv vi är en del av 
Välsigna det liv och det arbete som ger oss mat  
Tacksamt tar vi emot livet ur din hand, 
tacksamt tar vi emot det vi nu får äta och dricka. Amen.  

Klimatfastan 2022 Tiden
Klimatfastan 2022 Tallriken
Klimatfastan 2022 Transporten