tallrik frukt och grönt

Klimatfastan

Tallriken

Fasta är ett ord som kanske främst förknippas med att avstå från mat, både i religiösa traditioner och i sekulärt språkbruk. Under klimatfastan känns det därför naturligt att reflektera kring vad som finns på tallriken.

Vad vi äter påverkar vår värld. Vi behöver äta inom planetens gränser. En måltid som finns innanför gränserna tar både hänsyn till klimatet och den biologiska mångfalden. Det är inte alltid enkelt att veta vilka val som är de rätta.

One Planet Plate

Ett förslag är att under klimatfastan använda sig av WWF:s modell One Planet Plate. Det är en guide till hållbara måltider inom planetens gränser där vi får vägledning, måltidstips och recept på rätter som är hållbara, goda och bra för både kropp och planet. På One Planet Plates webbsida hittar du en veckomeny anpassad efter var du bor i landet. Vad som är en hållbar mathållning ser ju förstås olika ut beroende på vad vi har för förutsättningar. Men guider som One Planet Plate erbjuder är en mycket bra start. Tanken är inte att lyckas hitta den perfekta måltiden, utan att utforska ett rimligare sätt att äta.

One Planet Plate ger en meny där måltiderna håller sig inom ramen för Parisavtalet – alltså att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. WWF tillsammans med forskare har räknat ut att våra måltider därför sammanlagt får släppa ut 11 kg växthusgaser per vecka. One Planet Plate hjälper oss att se hur en sådan mathållning kan se ut.

Förslag på aktiviteter

Ät enligt One Planet Plate

Om det blir för krångligt att helt följa modellen kan du börja med att välja One Planet Plates måltidsförslag några gånger i veckan. Eller varför inte gå ihop med några vänner och bjuda hem varandra på One Planet Plate? Eller kanske samlas i kyrkan för att laga mat och äta tillsammans någon gång i veckan?

Samtala

Att äta är något vi ofta gör tillsammans med andra, i familj, på skola och arbetsplatser. Det innebär att det inte alltid är så enkelt att komma överens om en viss diet eller att det kan kännas svårt att vara den som avviker med speciella vanor. Utgå från det som känns möjligt, men se det också som en fördel att få möjlighet att samtala om vad vi äter och varför! De samtal som klimatfastan kan ge upphov till är en del av poängen. Vi påverkar varandra till nya vanor.  

Be bordsbön

Det passar också fint att aktualisera vanan att be bordsbön i fastetid. Vi kan gärna be med ord som hjälper oss att minnas att det vi har på tallriken hör samman med flera relationer och dimensioner av våra liv. Bönen om ”dagligt bröd” är en påminnelse om att allt liv är ytterst är en gåva.

Gud, välsigna det samspel av liv vi är en del av 
Välsigna det liv och det arbete som ger oss mat  
Tacksamt tar vi emot livet ur din hand, 
tacksamt tar vi emot det vi nu får äta och dricka. Amen.  

Klimatfastan 2022 Tiden
Klimatfastan 2022 Tallriken
Klimatfastan 2022 Transporten