Människosonens dom

Människan är framme vid någon slags räkenskapsdag. Hur har ni levt egentligen? Idag fastnar jag vid den praktiska kärleken. Här liksom på flera andra ställen i evangelierna så är det i handling som man visar att man älskar någon.

Nybakt bröd

När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’

Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

Matteusevangeliet 25:31-46

Människan är framme vid någon slags räkenskapsdag. Hur har ni levt egentligen? Man kan få lite ångest över den här texten men idag fastnar jag vid den praktiska kärleken. Här liksom på flera andra ställen i evangelierna så är det i handling som man visar att man älskar någon. ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta”. Det står inte: jag var hungrig och ni tyckte synd om mig. Eller jag var hungrig och ni skapade en förening som pratade om vad man borde göra åt att folk var hungriga. Nej. Det står: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Det är i konkreta handlingar som man visar kärlek. Inte bara genom ord.

Det finns en finurlig pedagogik i detta. Att tala om att göra gott kan ibland leda till att man gör gott. Att göra gott leder ofta till att man tänker gott men också till att man fortsätter att göra gott.  Vi kan behöva test-göra, kanske innan vi tänkt klart, för att veta vart vi är på väg. Och när vi gör förändras våra tankar.

För ett par år sedan bestämde jag mig för ett klädstopp under ett halvår. Det kanske inte verkar så dramatiskt tycker du, men för mig var det ett stort steg. Jag gillar nya kläder. Under ett halvår köpte jag inga kläder. När halvåret hade gått så fortsatte jag köpstoppet ett tag till av bara farten. Idag köper jag betydligt färre kläder än vad jag gjorde före köpstoppet. Jag tycker att jag ser på de kläder jag redan har med andra ögon. Kommer ihåg varför jag en gång ville ha dem. Kombinerar dem på ett nytt sätt. Fortfarande så tycker jag om nya kläder. Men jag tar det inte för givet.

Jag är ganska säker på att jag inte hade kunnat tänkt mig till den förändringen i mina konsumtionsvanor. Jag var tvungen att göra, tvungen att pröva. Det är därför en klimatfasta är bra. Vi prövar att göra och ser vad vi lär oss av det.

Bibeltext hämtad från Bibeln.se, Copyright Svenska Bibelsällskapet