Vi beskär kronan för att det ska bli mer frukt

Jag deltog i en kursdag om fruktträdsbeskärning en gång. Trädgårdsmästaren sa: ”Vi beskär kronan  på alla skott av grönska för att det inte skall vara balans mellan krona och rot. Det gör att det blir ett överskott av kraft från roten som kommer att leda till ökad fruktsättning.”

Detta är vad jag kom fram till: Gud gjorde människan enkel och rak, men hon hittar på alla möjliga konster.

Predikaren 7:30

Träffsäkert sagt om det mänskliga livet. Möjligheterna att breda ut sig, hitta på aktiviteter, skaffa prylar, kan skymma det gudagivna och grundläggande.

Jag deltog i en kursdag om fruktträdsbeskärning en gång. Trädgårdsmästaren sa: ”Vi beskär kronan  på alla skott av grönska för att det inte skall vara balans mellan krona och rot. Det gör att det blir ett överskott av kraft från roten som kommer att leda till ökad fruktsättning.”

Klimatfastan kan få vara att beskära ”alla möjliga konster” vi hittat på, för att ge utrymme för det grundläggande; enkla och raka. Det kan vara att leva i bönen Vår Fader. Be om brödet för dagen, att få leva i förlåtelse och att be: ”Ske din vilja på jorden, såsom i himlen”.

Fasta är inte bara att avstå, det handlar också om att ge utrymme för bönen. Att söka Guds vilja, och det kommer att bära god frukt i våra liv.

Bibeltext hämtad från Bibeln.se, Copyright Svenska Bibelsällskapet