Sparven

Vi satt fyra personer vid matbordet när en gråsparv hoppade in i stugan genom den öppna dörren. Fågelskådare som jag är hade den min fulla uppmärksamhet, det händer ju inte ofta att en fågel närmar sig på det sättet.

Sparv på ett bord

Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det.

Matteusevangeliet 10:29

Vi satt fyra personer vid matbordet när en gråsparv hoppade in i stugan genom den öppna dörren. Fågelskådare som jag är hade den min fulla uppmärksamhet, det händer ju inte ofta att en fågel närmar sig på det sättet. Jag reste mig från bordet, gick försiktigt närmare och böjde mig ned. Till min stora förvåning lät den sig plockas upp. Den hade en rostig liten spiralfjäder som fastnat på näbben, spiralfjädern var inte olik en mask. Det var lätt att lossa spiralfjädern, en våg av ömhet sköljde över mig för en liten sparv. Jag öppnade händerna och den flög ut, kvar var en känsla av förtrolighet. En vild levande fågel som visade mig förtroende.

Jag vill se händelsen som ett tilltal från Gud, om hans omsorg om oss. Kan jag känna en så stark ömhet för en liten gråsparv, som inget presterat, kan jag också tro att Gud bryr sig om mig. Kan jag bli så glad för förtroligheten sparven visade kan jag också tro att Gud gläds när jag kommer till honom. Jag fick själv vara en bild på Guds kärlek och det hjälpte mig se hur villkorslös hans kärlek är. När Gud skapade människan till att vara hans avbild (1 Mos. 1:26) var meningen att den godhet han visar oss, ska vi visa skapelsen.

Råd

Sätt upp en fågelholk – Att sätta upp holkar gör att fåglar kan hitta en plats att föda sina ungar och bidrar till den biologiska mångfalden. Holkar fungerar som ersättning för gamla träd med hål i, ofta gjorda av hackspettar, något som det är ont om i naturen.

Bibeltext hämtad från Bibeln.se, Copyright Svenska Bibelsällskapet