Om någon är i Kristus är skapelsen ny

Bibel 2000 lägger till verbet ”är ”två gånger och ett underförstått nytt subjekt ”han” eller ”hon”. Då blir innebörden ”om någon är i Kristus är han/hon en ny skapelse” eller ”den som är i Kristus är en ny skapelse”. Det är en tolkning av versen i subjektiv anda.

Körsbärsblom mot en blå himmel

Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit.

Andra Korinthierbrevet 5:17

Ordagrant står det ”Om någon i Kristus skapelse ny”.

Bibel 2000 lägger till verbet ”är ”två gånger och ett underförstått nytt subjekt ”han” eller ”hon”. Då blir innebörden ”om någon är i Kristus är han/hon en ny skapelse” eller ”den som är i Kristus är en ny skapelse”. Det är en tolkning av versen i subjektiv anda.

För den mer ordagranna översättningen står t.ex. den katolska Jerusalemsbibeln som skriver: ”För var och en som är i Kristus finns det en ny skapelse” Ordet som översätts med skapelse brukar användas om hela skapelsen, t.ex. i Kol 1:15. ”Han är den osynlige gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen.”

Efter orden ”om någon är i Kristus är skapelsen ny” står det ”det gamla är förbi” vilket brukar beteckna skapelsen som helhet, se t.ex. Jes 43:18: ”Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte?”

Paulus budskap till församlingen i Korinth och till oss alla kan tolkas så här: För den som är i Kristus är skapelsen ny. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.

Att vara i Kristus, att leva i Kristusgemenskap eller att se på världen ur trons perspektiv ger en ny syn på världen: som en ny skapelse, försonad med Gud. Det försvårar hopplösheten.

Råd – Låt förändring ta tid

Tryck inte på dina nära och kära ditt engagemang. Fråga, lyssna och berätta vad du gör och skulle vilja göra för miljön. Så ett frö och se vart det bär!

Bibeltext hämtad från Bibeln.se, Copyright Svenska Bibelsällskapet