Och jag såg en ny himmel och en ny jord

Det känns så konstigt att havet inte skulle finnas i en perfekt värld. Havet är absolut en del av min bild av paradiset. Klippor och vikar, valar och maneter. Paddeltag över vågorna eller ett bad i klart kallt vatten, är delar av min bild av det goda livet.

Havet och strand med fåglar som flyger

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer.

Uppenbarelseboken 21:1

Det känns så konstigt att havet inte skulle finnas i en perfekt värld. Havet är absolut en del av min bild av paradiset. Klippor och vikar, valar och maneter. Paddeltag över vågorna eller ett bad i klart kallt vatten, är delar av min bild av det goda livet. Men i bibeln är havet bilden för kaos, för det som står utanför Guds ordning. Havet som hot och död. Tyvärr lever fler och fler människor med havet som ett direkt hot mot sina liv. Havet stiger och kustsamhällen utplånas. Havet stiger och jordbruksmarken som ger oss vårt dagliga bröd blir för salt att brukas. Havet stiger.

Detta är inte en framtidsmardröm utan realitet för många människor i världen där Diakonia har arbete. Många av Diakonias samarbetsorganisationer arbetar med att anpassa, att omstrukturera och att förbereda människor på förändringen. Samtidigt ropar de med hög röst att utsläppen måste upphöra. Roten till det onda måste grävas upp. Klimatförändringarna måste bromsas.

När klimatångesten tar tag i mig är detta det enda halmstrå jag kan ta tag i. Guds löfte om att kaos inte ska vinna. Att människor med Guds hjälp ska kunna vända om. Jag är orolig och känner mig på samma gång trygg.

Bibeltext hämtad från Bibeln.se, Copyright Svenska Bibelsällskapet