Taket på en kyrka

Kyrka

Gud har en relation till allt skapat och därför måste även kyrkan ha det. Vi är kallade att vara goda förvaltare av skapelsen. Det är också i och genom kyrkan vi får mötas och tillsammans brottas med det svåra att vara goda förvaltare i en värld där skapelsen framförallt ses som ett medel och inte som ett mål i sig.

I kyrkan får vi gråta, glädjas och utmanas. Det fantastiska med kyrkan är att vi får komma med våra gåvor och tillsammans bli någonting större. När vi möter klimatförändringarna behöver vi varandra i kyrkan. För tröst, hopp och utmaning.

I klimatfastan avstår vi något för att bidra till läkningen av Guds skapelse. Att behöva avstå kan vara besvärligt och skapa problem i relation till våra arbetsuppgifter, vanor och traditioner. Att genom klimatfastan avstå från sådant som förstör Guds skapelse och därigenom vår livsmiljö utmanar oss dock att se möjligheter i nya sätt att leva i förhållande till kommunikation, transporter, matvanor och konsumtion. Allt detta får vi göra i tron på att Gud vill välsigna oss när vi blir medarbetare för Guds goda skapelse.

Det är en gammal kristen erfarenhet att livet inte kan lunka på hela tiden utan att man avsätter tid för olika saker. Nu är det tid att vi ägnar oss åt det här på ett djupare sätt än vad vi gjort hittills.

Grön kyrka logo

Grön Kyrka

Grön kyrka ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. I Grön kyrka får vi mötas och dela med oss av utmaningar, planer och hopp vi ser i vårt lokala arbete för en hållbar värld. Läs mer om Grön Kyrka. www.gronkyrka.se

Inspiration på Brobygge.se

På nätverket Brobygges webbplats hittar en aktuell podd och inspiration och tips inför fastan.

Till Brobyggewebben

Tips inför klimatfastan

Tänk på ljuset

Sverige är ett mörkt land på vinterhalvåret och vi vill gärna tända, inte bara ett ljus för mysa och lysa upp tillvaron. I kyrkorummet vill vi tända ljus bland annat för att det ska symbolisera ljuset i vår tro, Jesus. Tyvärr är det så att levande ljus inte alltid är så bra för miljön. De allra flesta ljus består till stor del av paraffin som är tillverkat av fossil olja. Särskilt värmeljus görs nästan enbart av paraffin. Stearin å andra sidan görs ofta av slaktavfall, men även av vegetabiliska fetter och då ofta palmolja.

Samåk till kyrkan

Många åker ensam i bilarna till kyrkan. Vore det inte trevligare om man kunde resa ihop? Passa på att lär känna varandra lite mer och gör dessutom en insats för miljön! Skapa en samåkningslista på kyrkotorget, där man får anmäla sitt intresse att samåka till kyrkan. Observera att det i pandemitider är viktigt att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Klimatsmart kyrkkaffe

En smörgås eller en kaka på kyrkkaffet varje söndag låter inte så mycket. Men det blir många smörgåsar per år och per kyrka. Låt oss vara noga med att välja produkter som är närproducerat, ekologiskt och klimatsmart för en mycket godare smak!