Ibland stöter man på människor med gröna fingrar

Var de än drar fram verkar allt slå ut i blom och den ledsna krukväxten man själv inte har lyckats med verkar sträcka på sig lite extra bara för att personen kommer in i rummet.

Händer som håller en grön planta

Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Romarbrevet 12:4-8

Ibland stöter man på människor med gröna fingrar. Var de än drar fram verkar allt slå ut i blom och den ledsna krukväxten man själv inte har lyckats med verkar sträcka på sig lite extra bara för att personen kommer in i rummet. Likaså finns det människor som verkar förstå djur på ett djupare plan än vad den genomsnittliga personen gör. En snabb blick räcker för att veta vad kon behöver.

Det finns också människor som slukar vetenskapliga rapporter och artiklar och kan förklara dem på ett sätt som alla kan begripa. Andra har en fallenhet för organisering och struktur och skapar system där ingenting faller mellan stolarna och glöms bort. Vi har olika gåvor.

Paulus ord i Romarbrevet är riktat till en församling som håller på att lära sig hur Kristi kyrka fungerar och vad den kristna gemenskapen egentligen innebär. Mellan raderna kan vi ana en konflikt mellan olika personer med olika gåvor som antagligen tyckte att just deras gåva var särskilt viktig och inte fick glömmas bort. Att just deras intresse, deras verksamhet, deras förmåga var särskilt viktig. Det går inte riktigt att läsa sig till att någon med profetisk gåva tyckte att den med tröstens gåva var oviktig men friktionerna finns där. Och i respons på det är Paulus kristallklar: Vi utgör en enda kropp, vi är till för varandra, vi är ett i Kristus.

Idag står vi inför en av mänsklighetens största utmaningar någonsin – klimatet förändras. Det blir varmare på vissa platser, kallare på andra, torrare och blötare. På det stora hela är vi också överens om att vi behöver göra någonting åt det här. Vi anar mer och mer att det kräver stora förändringar av livsstil, vanor och organisering av samhället. Det är omvälvande tider. När allting skakar och det som har setts som evigt visar sig vara förgängligt får kyrkan inte glömma Paulus förmanade ord. Vi är ett i Kristus.

Oavsett om vi har gröna fingrar och spenderar våra dagar med jord upp till armbågarna, ser världen genom FN:s alla rapporter eller tänker i organisationsscheman måste vi komma ihåg att vi är samma kropp. Det är oftast lättare sagt än gjort, när det skakar vill vi gärna, liksom de första församlingarna, tänka att det vi sysslar med är lite viktigare än det andra. Inte för att det andra är oviktigt men för att det vi gör ju är speciellt viktigt. Någon viftar med FN:s rapport, någon annan med sin spade och en tredje med en plan för organisationsförändring och alla menar att just deras perspektiv är viktigast.

Men det är inte så kyrkan ska fungera, det är inte så enheten i Kristus ser ut. Paulus lämnar oss inte bara med förmaningen att behålla enheten, han ger oss också instruktioner för hur vi ska uppnå den. I de kommande verserna säger Paulus att vår kärlek ska vara uppriktig, att vi ska visa varandra ömsesidig aktning, att vi ska vara fredliga, gästfria och bemöta alla lika.

Det är beteenden som inte skyr konflikten eller som står i motsats till oenighet. Det är ju först i krocken, när det skakar, när vi upptäcker att våra visioner och drömmar ser olika ut som vi behöver vara noga med aktningen, kärleken och gästfriheten. Det är först då vi känner att vi är olika lemmar och det är då vi behöver bli påminda om att vi är samma kropp.

Råd – Bli vän med dina grannar

Att bygga upp ett lokalt kontaktnät är viktigt ur många aspekter. Det ger band annat en ökad trygghet och säkerhet om något händer – se till att du har dina grannars telefonnummer. Men det blir också enklare att låna saker av varandra, att dela med sig av överbliven mat eller plocka frukt i varandras trädgårdar.

Om du är beroende av bilresor till jobbet, kanske det finns någon att samåka med? Ni kanske till och med kan bilda en liten bilpool eller äga en bil tillsammans? Dessutom är det klimatsmart att umgås mycket med sina grannar, slippa transport och bara skutta över häcken eller gå ut i trapphuset.

Bibeltext hämtad från Bibeln.se, Copyright Svenska Bibelsällskapet