Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen

Vi är kallade att vända om från alla handlingar och tankar som inte ärar Gud eller är i linje med Hans hjärta. Ofta talar vi om omvändelse som något tungt, och visst är det så att det kan göra ont att bli viss om sin synd. ”Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst” som det beskrivs i den gamla psalmen.

Man som står i solsken från Gud

Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen.

Matteusevangeliet 3:8

Vi är kallade att vända om från alla handlingar och tankar som inte ärar Gud eller är i linje med Hans hjärta. Ofta talar vi om omvändelse som något tungt, och visst är det så att det kan göra ont att bli viss om sin synd. ”Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst” som det beskrivs i den gamla psalmen. Men i grunden är omvändelsen ett glädjebudskap! Vi får möjlighet att lämna bakom oss det som inte är gott och gång på gång fästa blicken på Jesus.

Ser man på hur vi lever i Sverige idag finns det ett stort behov av att vända om från en livsstil som kräver långt mer resurser än vad som kan vara rimligt att vi tar i anspråk. Naturen ropar till oss om att det finns en bättre väg, och Jesus står med öppna armar och välkomnar oss att ta steg mot just det livet. Min bön är att den här fastan ska få mig att vända om kring de områden där jag felar och därmed bära frukt som hör omvändelsen till.

Klimatfakta

I Sverige ökar fortfarande konsumtionen, och skulle utsläppen räknas utifrån vad som orsakas av svenskar snarare än vilka utsläpp som sker inom rikets gränser blir det nästan dubbelt så hög klimatpåverkan (tolv ton CO2 per person).

Råd

Kanske är det dags att se över dels hur mycket saker som mest samlar damm eller distraherar från ett gott liv hemma, och dels göra en plan för mycket pengar som skall dediceras till nöjen framöver?

Bibeltext hämtad från Bibeln.se, Copyright Svenska Bibelsällskapet