Om klimatfasta

Klimatfastan i Equmeniakyrkan innebär i praktiken att vår personal avstår från resor och transportmedel som använder fossila bränslen så som flyg, bil och båt. Vissa undantag kan dock vara nödvändiga.

Av många skäl bör våra matvanor förändras. Vi behöver kraftfullt minska vårt matsvinn, äta mer vegetabilier och välja livsmedel efter säsong. Under fastan väljer vi därför det som i Sverige är en klimatvänlig och hållbar kost som är framtagen med omsorg om naturen, djuren och odlingslandskapet. Det betyder en inriktning på mer vegetariskt, ekologiskt hållbart, svenskt och närproducerat.

Vi uppmärksammar också vår konsumtions miljöbelastning och uppmuntrar till inköp på second hand, återvinning och delande.

Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt. Vi är skapade till Guds avbild och är själva en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.

Klimatfastan 2019 blir en påminnelse om att leva så.

Att fasta

Fastan i vårt kyrkoår är den tid då vi förbereder oss för påskens drama, för Jesu död och uppståndelse. Fastan startar askonsdagen den 6 mars och pågår sedan fram till påskafton den 20 april.

Avstå är fastans huvudverb. Att avstå från något för att vinna något annat. Det vi avstår från är inte nödvändigtvis något dåligt, men det vi vinner är alltid något bättre. Ofta tänker vi på någon form av restriktioner när det gäller vårt intag av livsmedel. Några väljer att avstå från kött, sötsaker eller njutningsmedel av olika slag. Man kan också avstå från eller begränsa andra vanor som TV-tittande, internetanvändande eller andra nöjen. Ett sätt att avstå är att skänka mer av sin inkomst till organisationer som hjälper nödlidande.

Att fasta är alltid frivilligt och är aldrig ett mål utan alltid ett medel. Det handlar om att våga avstå något, steg för steg, för att vinna något annat. Det behöver inte gå till överdrift. Hellre något litet och länge – för fastan är lång. I vår tid har fler och fler sett ett värde i fasteperioder av olika slag för att göra en förändring i sitt liv eller i sin omgivning. Skall vi ta ansvar för miljön kräver det ett mycket mer långtgående engagemang än fyrtio dagar.

Fasta – en karantän. Att avstå för att komma nära och fördjupas.
Det är rubriken på den artikel om fasta som Arne Fritzson skrivit inför klimatfastan. Här får vi följa med på en spännande resa genom bibelns talmystik och om vikten av att avskilja en tid för reflektion och eftertanke. Arne frågar: Har Gud en särskild välsignelse för oss när vi i Kristi efterföljelse avstår för att söka Guds vilja?
Arne menar att klimatfrågan lämpar sig på ett särskilt sätt för en fasta. Vi behöver lägga om vår livsstil radikalt. Vi behöver ta djärva, kloka och ansvarsfulla initiativ för att ta ansvar för vår planets och för mänsklighetens framtid.

Läs Arne Fritzsons artikel här.