Soluppgång över ett gult fält

Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott

Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.

Första Mosebok 1:31

Kanske Gud liksom vi tvekar om hur gott det står till på planeten Jorden just nu. Jorden är ju den enda plats där vi vet att Skapelsen funderar på sig själv, och människan verkar mer vara ett sätt för planeten att vara, än en separat varelse tillagd till naturen. Vetenskapen har under de sista århundradena gett oss en ny förståelse av vad liv är. Vi förstår hur djupt förbundna vi är med allt skapat. Och Gud är universums hjärta, alltings ursprung.

Den i Sverige märkligt okände Thomas Berry (katolsk kulturhistoriker och ekoteolog) skrev: ”Den största mänskliga upptäckten i framtiden blir upptäckten av människans intimitet med alla andra sätt att leva som finns med oss på denna planet, inspirerar vår konst och litteratur och avslöjar den gudomliga värld ur vilken allt kommit till och med vilken vi utbyter själva livssubstansen.”

Berry drar slutsatsen att detta måste omforma alla våra institutioner eftersom de är direkt sprungna ur denna intimitet. Företag måste lära sig från det första företaget: Jorden. Universiteten måste inspireras av den ursprungliga läraren: Universum. Sjukhusen lär av den primära helande kraften: Naturen. Religionerna måste upptäcka Jorden som vår ursprungligaste presentation av det gudomliga. Vi behöver återuppfinna det mänskliga, dvs finna de huvudsakliga verktyg som Jorden gett oss inom alla områden. Vi behöver fira vår skapelse mycket mer.

Med en sådan livskänsla, t ex under klimatfastan, kan vi ta itu med vår stora uppgift att återuppfinna ett fungerande liv för människan på Jorden. Det blir kväll och det blir morgon och vi kan åter visa Gud att han inte behöver tveka: ”allt som han hade gjort var mycket gott”.

Råd – Se din sammanhang

Tänk igenom vilka grupper och sammanhang som du ingår i: familjen, kompisgänget, idrottsklubbar, fackföreningar, grannsamverkan, bostadsrätts eller vägföreningar, skolor, matlag, arbetsplats…

Alla dina sammanhang är också arenor där du kan påverka och göra skillnad. Kan ni samåka till träningen, byta till ekologiskt kaffe, tipsa om klimatsmarta recept eller tillsammans kräva bättre sopsortering, bjuda in en föreläsare som berättar om närnaturen eller om grönsaksodling.

Det finns hur många möjligheter som helst att göra roliga och meningsfulla saker utan att det är särskilt krångligt.

Bibeltext hämtad från Bibeln.se, Copyright Svenska Bibelsällskapet