Säd i motljus

En åker som får rikligt med regn

En åker som får rikligt med regn har Guds välsignelse om den suger upp vattnet och skänker odlaren hans gröda.

Hebreerbrevet 6:7

Att dag efter dag se solen vandra över en molnfri himmel från morgon till kväll, och känna dess värmande energi penetrera huden – det är till att börja med en njutning, men övergår förvånansvärt snabbt till brännande oro.

Sommaren 2018 gav vittnesbörd om hur kort steget kan vara från grönskande åkrar till gulnade fält.

När allt syntes förtorkat vandrade jag över ängarna i byn och upptäckte de små oaserna. Gröna maskrosrosetter stod som hoppets vittnen mitt bland förtorkade strån. De visade att där ändå fanns livgivande vatten någonstans. Om det nu hämtades ur jordens djup, rotens lagerhyllor eller nattens futtiga dagg.

När regnen slutligen kom skiftade färgen ännu snabbare tillbaka. De ståndaktigt gröna maskrosorna bäddades in, och syntes snart inte alls bland uppvaknande gräs och klöver. Ordningen var återställd på ytan, men i minnet ruvar oron.

Råd – Gör gräsmattan till äng

Låt en del av din gräsmatta bli till äng. Det kan handla om att ta bort näringen genom att klippa och räfsa bort gräset och strö ut frön av ängsblommor som trivs på mager mark. Använd helst så lokala sorter av ängsblommor som möjligt. Plocka från utblommade blommor på ängar i närheten eller köp frön i en trädgårdshandel och be om lokala sorter.

Det går även att så ängsfrön sent på sommaren. Det viktiga är att marken är mager och att gräset som klipps tas bort, så det inte ger näring åt jorden.

Bibeltext hämtad från Bibeln.se, Copyright Svenska Bibelsällskapet